V súlade s platnými právnymi predpismi a predpismi našej webovej stránky, bod 8

spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní

Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Podrobné informácie v pravidlách.